Prijmeme ihneď do pracovného pomeru vodičov nákladných vozidiel C, E tiež strojníkov a žeriavnikov. Výhodné platové podmienky, výplaty načas. Sme stabilná firma s 20 ročnou tradíciou. Nástup ihneď. e-mail: janter@janter.sk

 

Vítajte na stránkach firmy JANTER

 

Firma JANTER vznikla v roku 1997, kedy začala podnikať v oblasti nákladnej autodopravy. Od svojho vzniku prešla dynamickým vývojom, kým si vybudovala svoje know-how a získala konkurencieschopné postavenie na trhu práce.

Toto svoje postavenie dosiahla aj vďaka svojmu neustálemu obnovovaniu vozového parku, ktoré vlastní a ktoré je jasne rozpoznateľné našim logom.Taktiež buduje autobusový park pre potreby nepravidelnej dopravy osôb či už po slovensku, alebo do okolitých krajín luxusným dvojposchodovým autobusom. Všetky naše zemné stroje a nákladné automobily vieme promptne presunúť pre potreby našich zákazníkov po celej Slovenskej republike. Využívaním všetkých dostupných možností a prostriedkov dokáže v dnešnej dobe ponúknuť široký sortiment služieb v rámci nákladnej autodopravy a zemných prác.

Svojím technickým vybavením sme schopný previesť podľa priania objednávateľa akúkoľvek prácu v odbore, počnúc drobnými činnosťami až po najnáročnejšie, alebo špecializované akcie. Vzdelávaním svojich pracovníkov a zvyšovaním ich kvalifikácie, ich dokonale pripravuje pre potreby našej firmy. Vďaka tomu máme možnosť poskytovať našim zákazníkom aktuálne žiadané služby, pričom všetky vykonané práce spĺňajú prísne kritériá kvality. Požiadavkám klienta sa vieme flexibilne prispôsobiť (termíny, zoznamy prác,..). Veľkú pozornosť venujeme dôsledným dodržiavaním pravidiel bezpečnosti práce a starostlivosť o ochranu životného prostredia.

V prípade porúch vieme zabezpečiť rýchly servis svojimi mechanikmi, alebo zmluvnými špecializovanými servismi po celej slovenskej republike. V prípade nefunkčnosti stroja vieme ho hneď nahradiť vlastným strojovým parkom (vrátane autobusov), alebo spolupracujúcimi firmami. 

Hlavnou myšlienkou spoločnosti je komplexná ponuka dopravného materiálno-technického vybavenia pre akýkoľvek typ výstavby. Od začiatku svojej existencie sa firma JANTER dokázala presadiť na pracovnom trhu a vďaka dynamickému rozvoju výstavby na Slovensku má potenciál zachovať si tento trend aj v budúcnosti.

 

 

JANTER

Ovčie

08238
tel: 0903 606 875
tel: 0908 040 739
janter@janter.sk
Vytvorené službou Webnode